אפרסק, נקטרינה
חבוש, אפרסמון
שזיף, משמש
תפוח, אגס
גויאבה
שקד
דובדבן
רימון
כנות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

תפוח, אגס>
תפוח

אנה זן מוקדם, צינון נמוך, צריך מפרה, בעל פוריות גבוהה.
דורסט גולדן צהוב עם לחי אדומה מפרה לאנה.

גייל -גאלה

(Gale-Gala)

צבע אדום מלא, קטיף אחד, זן פטנטי של משתלת Van Well, ארה"ב.

משתלת חנני היא בעלת זיכיון לייצור שתילים מזן זה בארץ.

טופרד צבע אדום מפוספס, צמיחה מתונה.

סמוטי

 תת זן בעל רגישות נמוכה לחיספוס, צבע צהוב, פרי בינוני-גדול, צינון גבוה. 

גרני סמיט.

 צמיחה זקופה, קשה לסיעוף, פוריות טובה, פרי ירוק גדול, טעם חמוץ מתוק, עסיס ופציח, צינון בינוני, סובל ממכות שמש, מחייב הקצרות וטיפולי הלבנה, מצטיין בכושר אחסון.

סקרלט ספר.

 זן חזק מהמדורבנים, פרי בעל לחי, איכותי.

פינק לידי.

 שם מסחרי לזן קריפס פינק. זן פטנטי בארץ של פסגות גולן (בראשית)

אורגון 2 צבע אדום מלא
סופר צ'יפ

כל הנתונים על הזנים לקוחים מתוך פרסומים של תחנות המחקר השונות והם אינם מהווים המלצות לנטיעה, לפני כל נטיעה יש להתייעץ עם המדריך האזורי . 

 
קידום אתריםבניית אתרים
 

זהר חנני

פל' 0505343518, בית לחם הגלילית 36007, פקס. 049535714

  e-mail:  hanani@inter.net.il