עמק מוקדם, מבשיל כשבוע לפני העכו, אדום מבחוץ, אדום מבפנים, גרגירים רכים, מתוק, גדול מהעכו והשני. זן רשום , משתלת חנני היא בעלת זכיון ליצור שתילים מזן זה.

P.G.128-29

עכו

מוקדם, מתוק, אדום בפנים ובחוץ.

שני-יונאי 130

מוקדם, מתוק אדום בפנים ובחוץ. זן רשום, משתלת חנני היא בעלת זכיון ליצור שתילים מזן זה.
P.G.116-17 מבשיל שבועיים לפני הוונדרפול, חמוץ, אדום בפנים ובחוץ, גדול.
P.G.118-19

מבשיל שבועיים לפני הוונדרפול, חמוץ, אדום בפנים ובחוץ, פרי גדול, העץ קטן יותר מה-116, דורש דילול.

חשוב לדעת שלזן זה יש נטיה להתפוצץ

.
וונדרפול הזן העיקרי כרגע בישראל, מבשיל מאוחר(תחילת אוקטובר), חמצמץ, אדום בפנים, ללא צבע מלא בחוץ, גדול. קיימים טיפוסי וונדרפול שונים,100-1 או 101-2 מהאוסף של נווה יער.
כאמל מבשיל עם הוונדרפול, חמצמץ, אדום בפנים ובחוץ, גדול, זן רשום, משתלת חנני היא בעלת זכיון ליצור שתילים מזן זה.

* "שני" "עמק" "כאמל"  - הם זנים רשומים המבוססים על מחקר של "מנהל המחקר החקלאי - מרכז וולקני, ישראל" .

* כל הנתונים על הזנים לקוחים מתוך פרסומים של תחנות המחקר השונות והם אינם מהווים המלצות לנטיעה,

לפני כל נטיעה יש להתייעץ עם המדריך האזורי . 

 
 
קידום אתריםבניית אתרים
 

זהר חנני

פל' 0505343518, בית לחם הגלילית 36007, פקס. 049535714

  e-mail:  hanani@inter.net.il